דרישות הנאשם נתניהו ומשפחתו מאתר ״וואלה״

טיפול ב: יריבים פוליטיים עיתונאים בכירים בשירות הציבורי

נשיא המדינה (שמעון פרס ואח״כ רובי ריבלין)

1.
17.5.2013
דרישה להעלות ידיעה על הוצאות מופרזות בבית הנשיא אל מול הוצאות נמוכות יותר במעון ראש הממשלה.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לנאשם אלוביץ’ ולישועה. הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’ .הדרישה נענתה.

2.
21.5.2013
דרישה לפרסם כתבה על פניית תנועת אומ”ץ למבקר המדינה בנוגע להוצאות בית הנשיא.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לישועה וטופלה במעורבותו בהתאם להנחיה הכללית שקיבל מהנאשם אלוביץ’כאמור בסעיף18 לתמצית כתב האישום וסעיף  25 לאישום הראשון. הדרישה נענתה.

3.
3.12.2013
דרישה לפרסום כתבה על מימון ביקורו של הנשיא שמעון פרס ז”ל במקסיקו על ידי יהודים עשירים. הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לנאשם אלוביץ’ וטופלה במעורבותו .

4.
9.12.2013
דרישה לפרסום כתבה על עלויות טיסה של נשיא המדינה, שמעון פרס ז”ל.
ה
נאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לנאשם אלוביץ’ ולישועה. הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’ .הדרישה נענתה.

5.
16.12.2013
דרישה לפרסוםכתבה על בדיקה שעורך מבקר המדינה בעניין הוצאות בית הנשיא.
ה
נאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישההועברה באמצעות רובינשטיין לנאשם אלוביץ’ .הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’ .הדרישה נענתה.

6.
12.3.2015
דרדור כתבה על תמיכתו של שמעון פרס ז”ל בהרצוג.

דרדור הכתבה בוצע במעורבות הנאשם אלוביץ’ וישועה.

7.
2.5.2015
דרישה לפרסם דברי ביקורת שאמר בעבר הנשיא ריבלין על בית המשפט העליון.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לישועה.

(נספח א׳ לכתב האישום, עמ׳ 73)

נפתלי בנט

1.
17-18.1.2013
דרישות בעניין העלאת פרסומים בנוגע לתמיכת נפתלי בנט בציפי לבני ושלי יחימוביץ׳.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לנאשם אלוביץ’ .הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’ .הדרישה נענתה.

2.
17-19.1.2013
דרישות להעלות כתבה על עבודתה של רעייתו של נפתלי בנט במסעדה לא כשרה.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישות.

הדרישות הועברו באמצעות רובינשטיין, לנאשם אלוביץ’ וטופלו באמצעותו

3.
17-19.1.2013
דרישה להעלות פרסום על התבטאות של אלדד יניב הקורא להצביע לבנט אם לא מצביעים לשמאל.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין, לנאשם אלוביץ’ וטופלה במעורבותו.

4.
19.1.2013
דרישה להעלות פרסום על השתתפות אביו של נפתלי בנט בהפגנות נגד יצחק רבין
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין, לנאשם אלוביץ’ וטופלה במעורבותו. הדרישה נגנזה לבקשתו של רובינשטיין.

5.
30-31.10.2013
דרישה להעלות פרסום כתבה התוקפת את נפתלי בנט לאחר שיצא נגד הנאשם נתניהו ביחס לעסקת לשחרור המחבלים.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין, לנאשם אלוביץ’ וישועה וטופלה במעורבותו.

6.
23.11.2015
דרישה לפרסם את דבריו של הנאשם נתניהו כלפי נפתלי בנט וכן לפרסם התייחסות של גורמים בליכוד לדברים אלה .
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חייק לישועה שהיה מעורב בטיפול בה בהתאם להנחיה הכללית שקיבל מבני הזוג אלוביץ’. הדרישה נענתה.

(נספח א׳ לכתב האישום, עמ׳ 73)

אהוד ברק, בוז׳י הרצוג, ציפי לבני, יאיר לפיד, אביגדור ליברמן

1.
28.8.2015
פרסום כתבה בה נטען כי לאהוד ברק אישיות נרקיסיסטית, זאת במענה לדבריו בעניין הימנעות מתקיפת הכור האיראני, אגב אמירות נגד הנאשם נתניהו.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לנאשם אלוביץ’ .הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’ .הדרישה נענתה.

2.
16.6.2016
דרדור ידיעה על נאום ברק התוקף את נתניהו והעלאת תגובת הליכוד במקום ידיעה זו.

דרדור הידיעה ושינוי תוכן הידיעה נעשה במעורבות הנאשם בני הזוג אלוביץ’

3.
19.11.2016
עריכת פרסום העוסק בהתבטאות של אהוד ברק על פרשת הצוללות.

הפרסום נערך במעורבות בני הזוג אלוביץ’.

4.
19.1.2013
דרישה להסיר פרסום על כך שליברמן אמר שהנאשם נתניהו יקבל בבחירות 40 מנדטים. הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לנאשם אלוביץ’ .הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’ .הדרישה נענתה.

5.
 28.11.2015
דרישה לפרסום תגובת מפלגת הליכוד לדברי ח”כ ליברמן. הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חייק לישועה.ישועה היה מעורב בטיפול בה בהתאם להנחיה הכללית שקיבל מבני הזוגאלוביץ’

6.
31.1.2015
דרדור כתבה המצטטת את ציפי לבני: “האלכוהול שנתניהו קונה בחודש שווה לשכר מינימום”.

הכתבה דורדרה במעורבות הנאשם אלוביץ’

7.
2.2.2015
הסרת פרסום על יצחק “בוז’יהרצוג.

הפרסום הוסר במעורבות הנאשם אלוביץ’

8.
דרישה לפרסום תגובת הנאשם נתניהו לביטול הרוטציה בין הרצוג ללבני.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה מהנאשם נתניהו לנאשם אלוביץ’ ,ובאמצעות חפץ לישועה. הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’. הדרישה נענתה.

9.
4.6.2013
דרישה לפרסום השתתפות בנו של יאיר לפיד בישיבת קבינט הדיור.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לישועה וטופלה במעורבותו בהתאם להנחיה הכללית שקיבל מהנאשם אלוביץ’. הדרישה נענתה.

10.
15.7.2015
דרדור כתבה על תגובת יאיר לפיד לתפקודו הלקוי של הנאשם נתניהו בהסכם הגרעין האיראני.

הכתבה דורדרה במעורבות הנאשם אלוביץ’ .

11.
17.7.2016

דרדור סיקור תגובת יאיר לפיד להסכם הגרעין והוספת תגובת אנשי הליכוד.

דרדור הכתבה והוספת התגובה נעשתה במעורבות הנאשם אלוביץ’

12.
8.9.2016
דרישה לפרסום כתבה על כך שלפיד וברקת מנסים לזקוף לזכותם הישג דיפלומטי מול צ’כיה בנוגע להגדרת ירושלים כבירת ישראל.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות רן ברץ לישועה. הדרישה טופלה במעורבות ישועה בהתאם להנחיה הכללית שקיבל מבני הזוג אלוביץ’. הדרישה נענתה.

13.
19.9.2016
דרישה לדרדור סיקור נאום של יאיר לפיד. הדרישה הועברה מיאיר נתניהו באמצעות חפץ לנאשם אלוביץ’

בני הזוג אלוביץ’הנחו את ישועה לדרדר את הכתבה.

ישועה לא נענה להנחיה מאחר שהידיעה כבר היתה במיקום נמוך באתר.

14.
12.5.2016
דרדור כתבה שכותרתה “הכי ממלכתי, הכי מושמץ: המלכוד של משה יעלון בממשלת הימין”.

הכתבה דורדרה במעורבות בני הזוג אלוביץ’

(נספח א׳ לכתב האישום, עמ׳ 73-90)

מני נפתלי

1.
17.2.2014
מניעת פרסום כתבה על מני נפתלי. הכתבה לא פורסמה

הנאשם אלוביץ’ היה מעורב במניעת הפרסום.

2.
24.3.2014
הסרת כתבה העוסקת בתגובת מני נפתלי לטענות מקורבי הנאשם נתניהו.

הכתבה הוסרה במעורבות הנאשם אלוביץ’.

3.
30.10.2014
דרישה לפרסום תגובה של הנאשם נתניהו ומשפחתו לתחקיר העוסק בטענות מני נפתלי.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לנאשם אלוביץ’ .הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’. הדרישה נענתה.

4.
3.11.2014
דרישה לתיקון כתבה הנוגעת לשרה נתניהו ולהורדת מלל מתוכה הנוגע לבזבזנות המיוחסת לה ולמני נפתלי.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לנאשם אלוביץ’ ולישועה. הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’. הדרישה נענתה.

5.
2.2.2015
דרישה לפרסום תגובת הנאשם נתניהו בעניין דו״ח מבקר המדינה על הוצאות המעון וטענות מני נפתלי.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לישועה.הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’. הדרישה נענתה

6.
21.2.2015
דרישה להורדת כתבה העוסקת בעדות מני נפתלי ביחס להנחיה שניתנה לו על ידי שרה נתניהו להעביר מתנות מהמעון הרשמי לביתו הפרטי של הנאשם נתניהו ובני משפחתו .
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לנאשם אלוביץ’ .הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’. הדרישה נענתה.

7.
22.2.2015
דרדור כתבה העוסקת בפרשת מני נפתלי

הכתבה דורדרה במעורבות הנאשם אלוביץ’ .

8.
23.2.2015
דרישה לפרסום כתבה על תלונה שהוגשה נגד מני נפתלי.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לישועהוטופלה במעורבותו בהתאם להנחיה הכללית שקיבל מבני הזוג אלוביץ’. הדרישה נענתה.

9.
5.3.2015
הורדת מגזין סוף השבוע של וואלה לצורך הסרת כתבת פרופיל על מני נפתלי.

המגזין הוסר במעורבות ישועה, בידיעת הנאשם אלוביץ’ ובהתאם להנחיה הכללית שקיבל מבני הזוג אלוביץ’.

ביום7.3.15 פורסמה הכתבה בנוסח שונה ובחשיפה מצומצמת.

10.
11.3.2015
דרישה להסרת כתבה העוסקת בתצהיר שהגיש מני נפתלי.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לנאשם אלוביץ’. הדרישה טופלה במעורבות בני הזוג אלוביץ’. הדרישה נענתה.

11.
12.3.2015
דרדור כתבה על מני נפתלי

דרדור הכתבה בוצע במעורבות הנאשם אלוביץ’וישועה.

12.
15.3.2015
הסרת כתבה שעסקה במני נפתלי

הסרת הכתבה בוצעה במעורבות הנאשם אלוביץ’וישועה

13.
25.3.2015
דרדור כתבה על מני נפתלי.

הכתבה דורדרה במעורבות הנאשמת איריס אלוביץ

14.
10.5.2015
דרישה לסיקור עדותה של שרה נתניהו במסגרת התביעה שהגיש נגדה מני נפתלי.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לישועה. הדרישה טופלה במעורבות הנאשמת איריס אלוביץ’. הדרישה נענתה.

15.
20.5.2015
דרישה לפרסום על תלונה שהוגשה נגד מני נפתלי.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לנאשם אלוביץ’ולישועה.הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’.

הדרישה לא נענתה לאחר שמערכת וואלה לא מצאה אימות לידיעה.

16.
8.7.2015
מניעת  פרסום כתבה על מני נפתלי.

הפרסום נמנע במעורבות הנאשם אלוביץ’

17.
10-11.2.2016
דרישות לדרדור כתבה על פסק דין בתביעה שהגיש מני נפתלי ופרסום תגובת משפחת הנאשם נתניהו
.הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישות.

הדרישות הועברובאמצעות חפץ לנאשם אלוביץ’ולישועה. הדרישות טופלו במעורבות הנאשם אלוביץ’. הדרישות נענו

18.
11.2.2016
דרישה לפרסום תגובה נוספת מטעם משפחת הנאשם נתניהו לפסק הדין בתביעה שהגיש מני נפתלי.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לנאשם אלוביץ’ ולישועה וטופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’. הדרישה נענתה

19.
17-18.2.2016
דרישה לפרסום כתבה בנוגע לדבריו של עו”ד יוסי כהן התוקף את התנהלות המשטרה בנוגע לתלונה שהוגשה נגד מני נפתלי.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לנאשם אלוביץ’ ולישועה, וכן הועברה עלידי שרה נתניהו לנאשמת איריס אלוביץ’ .הדרישה טופלה במעורבות בני הזוג אלוביץ’. הדרישה נענתה

20.
2.3.2016
דרישה לפרסום כתבה על פניית ח”כ שרן השכל ליועמ”ש בבקשה לחקור את התנהלות המשטרה בעניינו של מני נפתלי.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

. הדרישה הועברה באמצעות חפץ. הדרישה טופלה במעורבות בני הזוג אלוביץ’. הדרישה נענתה

21.
4.3.2016
הסרת כתבה שעסקה בהתעמרות במקום העבודה, והתייחסה לפסיקת ביה”ד לעבודה בפרשת מני נפתלי, שבה התקבלו טענותיו כלפי שרה נתניהו.

הכתבה הוסרה במעורבות בני הזוג אלוביץ’.

22.
8.3.2016
דרישה לפרסום כתבה על פנייה של חברות כנסת מהליכוד ליועץ המשפטי לממשלה בנוגע להחלטה שלא להעמיד לדין את מני נפתלי.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לנאשם אלוביץ ‘ולישועה.הדרישה טופלה במעורבות בני הזוג אלוביץ’ .הדרישה נענתה.

23.
10-11.3.2016
דרישה לפרסום על הגשת ערעור מטעם המדינה על פסיקת פיצויים למני נפתלי.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ, לנאשם אלוביץ’ולישועה. הדרישה טופלה במעורבות בני הזוג אלוביץ’. הדרישה נענתה.

24.
13-14.3.2016
דרישה לפרסם דברים של עו”ד יוסי כהן בנוגע לערעור שהגיש מני נפתלי.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לנאשם אלוביץ’ולישועה. הדרישה טופלה במעורבות בני הזוג אלוביץ

25.
18.8.2016
מניעת פרסומים הנוגעים למני נפתלי בעקבות סיקור הנושא בכלי תקשורת אחרים.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לנאשם אלוביץ’ ולישועה. הדרישה טופלה במעורבות בני הזוג אלוביץ

(נספח א׳ לכתב האישום, עמ׳ 73-90)

עיתונאים ואזרחים

1.
18.4.2013
דרישה לפרסום פרטים על אודות קשר בין סטודנטית שפעלה לחשיפת הוצאות מעון ראש הממשלה לבין העיתונאי רביב דרוקר.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לישועה.

2.
19.4.2015
דרישה לפרסום תגובת הליכוד לדבריה של ענת וקסמן.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לנאשם אלוביץ’וישועה. הדרישהטופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’. הדרישה נענתה.

3.
20.4.2015
דרישה לפרסום תגובת הליכוד לדברי אודי פרידן.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לנאשם אלוביץ’ולישועה. הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’. הדרישה נענתה.

4.
1.3.2016
דרישה לפרסום שמו של עיתונאי גל”צ שהושעה על רקע בדיקה בחשד להטרדה.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לנאשם אלוביץ’ ולישועה. הדרישה טופלה במעורבות בני הזוג אלוביץ’ .גם לאחר שפורסם בכלי תקשורת אחרים כי הבדיקה הסתיימה והעיתונאי יוחזר לתפקידו, הפרסום בנושא בוואלה עוכב במעורבות בני הזוג אלוביץ’

5.
19-20.9.2015
דרישה לפרסום כתבה על כך שתביעתו של גיא אליהו נגד שרה נתניהו נועדה לצורך כיסוי חובותיו.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה מהנאשם נתניהו לנאשם אלוביץ’ .הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’. הדרישה נענתה.

6.
20.9.2015
דרישה לפרסום תגובת עורך דינה של משפחת נתניהו לעדות עובדת לשעבר במעון הממשלה במסגרת תביעתו של גיא אליהו.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לנאשם אלוביץ’ .הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’. הדרישה נענתה.

7.
20.3.2016
דרישה לפרסום כתבה על בקשת שרה נתניהו לפסילת מותב ביה”ד לעבודה הדן בתיק גיא אליהו, ולאחר מכן דרישה לעריכה מחדש של הכתבה.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לנאשם אלוביץ’ ולישועה. הדרישה טופלה במעורבות בני הזוג אלוביץ’. הדרישה נענתה.

8.
3.5.2016
הימנעות מסיקור כתב ההגנה של העיתונאי סרנה בתביעה שהוגשה נגדו על ידי הנאשם נתניהו ורעייתו.

כתב ההגנה לא סוקר במעורבות בני הזוג אלוביץ’.

9.
 6-7.7.2016
דרישה לפרסום גינוי לסרטון שפרסם אסף הראל. הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לנאשם אלוביץ’ולישועה. הדרישה טופלה במעורבות בני הזוג אלוביץ’. הדרישה נענתה.

10.
4.12.2016
דרישה לפרסום כתבה על חשיפת אראל סגל ביחס לרביב דרוקר. הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות רן ברץ לישועה. הדרישה טופלה במעורבות ישועה בהתאם להנחיה הכללית שקיבל מבני הזוג אלוביץ’. הדרישה נענתה

11.
5.12.2016
פרסום סקר שלפיו מרבית הציבור מאמין לנאשם נתניהו ולא לעיתונאי רביב דרוקר.

הסקר פורסם במעורבות בני הזוג אלוביץ’.

(נספח א׳ לכתב האישום, עמ׳ 73-90)