עדות אילן ישועה

"כבר נהייתה רוטינה שאם יש תחקירים נגד ראש הממשלה, לא מפרסמים את הידיעה על התחקיר"​

אילן ישועה, 20.4.2021

דרישות עריכה:

נספחים לכתב האישום

71.

אירוע מיום 1.2.2015:

דרישה להסרה או שיפור פרסום העוסק במימון פריימריס של מפלגות הימין על ידי גורמים בחו”ל. הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה. הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין וחפץ לנאשם אלוביץ‘ לישועה. הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’. הדרישה נענתה.

 

72.

אירוע מיום 1.2.2015:
מניעת כתבות שהוגדרו כשליליות כלפי הנאשם נתניהו והבלטת הידיעה על מסיבת העיתונאים של הליכוד בה הודגש כי עמותת V15 ממומנת על ידי עמותות שמאל.
ישועה היה מעורב במניעת הכתבות ובהבלטת הידיעה. פעולותיו של ישועה נעשו בהתאם להנחיה הכללית שקיבל מבני הזוג אלוביץ’ ובידיעת אלוביץ’
 
(חקירה נגדית בועז בן צור 8.6.21)