עדות אילן ישועה

טיפול במי שנחשבו אויבים בפוליטיקה בתקשורת בציבור

נפתלי בנט:

ת.  היו בקשות שהיו קשורות לשתי הבקשות האלה, של להעלות כתבות נגד אנשים שונים שהיו אויבים פוליטיים.

ש. אויבים פוליטיים של מי?

ת. של ראש הממשלה.

ש. אתה זוכר שמות… ?

ת. כן. הכתבות, היה מאמץ מיוחד סביב בנט, נפתלי בנט שזה קיבל תשומת לב מיוחדת עם הרבה מאוד חומרים שהועברו אלינו ודרישות להעלות סדרה שלמה של כתבות נגדו, נגד אשתו, נגד אביו.

5.4.2021 עמ׳ 677

בן צור: אתה אמרת שבנט “היו פצצות” ואתה מצאת באתר ב- 14.1.13 לפני איזושהי פנייה שאלקין אמר משהו על בנט, זה עשית שיעורי בית וגירדת עוד כתבה?

ישועה: לא גרדתי שום דבר. ההפצצה שהייתה הייתי ארבעה ימים מול הבוס שלי ודרישות. אתה רואה בזווית שלך ואני רואה בזווית שלי.

השופטת מעירה לבן צור לאפשר לישועה להשיב

ישועה מסביר שידיעות על בנט לא נכנסו כי לא הסכימו, ומתאר ידיעות שהיו נגד בנט שנכנסו

ישועה: שאול מנע ואני מנעתי מינון להעלות סקר שמראה שבנט מתחזק. סקר שבו הליכוד שומר על כוחו, ציפי מתרסקת, ובנט מתחזק. בסוף העלו כשרושמים שציפי מתרסקת או בידיעה שולית, וזה כשינון פועל נגד הדבר, משטחים את האנטומיה

חקירה נגדית של בועז בן צור, 7.6.2021