שליטת בלפור בוואלה

״בשנים האלו של סיקור מוטה, חשתי הרבה יותר מלא נוח ברמה האתית והציבורית אבל לא חשבתי שזה פלילי.
בפנייה אלי באישון לילה, בבקשה לתאם גרסאות, אמרתי לעצמי: אתה מתאם גרסאות בינך לבין שאול לבין ראש הממשלה, ואתה משמיד טלפון?״

אילן ישועה

וככה מתנהלת השליטה באתר החדשות השני בגודלו במדינה:

עריכה

צנזורה

כתיבה

מינוי ופיטורי
בעלי תפקידים

הפיכה
לכלי פוליטי

יום הבחירות

טיפול ביריבים