מעורבות הנאשם נתניהו ואנשיו במינויים באתר ״וואלה״

מינויים בכירים, ולאו דווקא בכירים, הייתי צריך לאשר עם שאול ואיריס ומשלב מסויים גם עם ניר ורן ברץ

אראל סג״ל, ריקלין, גיא בכור

בהמשך לסאגת המינוי של אבירם אלעד

ת: אמרו לי בוא נעשה עסקת חבילה ונביא שני כתבים מהימין’, יש עסקת חבילה שצריך להביא גם אותם. ואני אומר ‘בסדר’, לא הייתה לי התנגודת. רצו להביא את אראל סגל, את שמעון ריקלין, לא הייתה לי התנגדות לדבר הזה, וגיא בכור, לא הייתה לי התנגדות לדבר הזה כי היה חשוב לי שיגיע מישהו למשבצת של עורך ראשי, גם לא ידעתי כמה זמן אני אחזיק, רציתי שיהיה שם איש ראוי שיכול לעמוד בפרץ

(יום שלישי לעדות ישועה, עמ׳ 9)