מדינת ישראל נגד בנימין בן בנציון נתניהו

לקיחת שוחד ומתן שוחד

היענות חריגה של הנאשמים שאול ואיריס אלוביץ׳, לדרישות

של הנאשם נתניהו

בקשר לפרסומים באתר ״וואלה״

התמורה:

פעולות שלטוניות שביצע הנאשם נתניהו

בתמורה למתת.

 

מדינת ישראל

נגד

בנימין בן בנציון נתניהו

לקיחת שוחד ומתן שוחד:

היענות חריגה של הנאשמים שאול ואיריס אלוביץ׳, לדרישות של הנאשם נתניהו, בקשר לפרסומים באתר ״וואלה״

התמורה: פעולות שלטוניות שביצע הנאשם נתניהו בתמורה למתת.

מתוך כתב האישום בתיק 4000

 

מדינת ישראל

נגד

בנימין בן בנציון נתניהו

לקיחת שוחד ומתן שוחד:

היענות חריגה של הנאשמים שאול ואיריס אלוביץ׳, לדרישות של הנאשם נתניהו, בקשר לפרסומים באתר ״וואלה״

התמורה: פעולות שלטוניות שביצע הנאשם נתניהו בתמורה למתת.

מתוך כתב האישום בתיק 4000

״כל כלי התקשורת במדינה מוחזקים בידי טייקונים עם אינטרסים כלכליים,
והם בטח לא קונים אותם בגלל הרווח״

אילן ישועה ביום ה-2 לחקירה הנגדית

סוגי דרישות הנאשם נתניהו ובני משפחתו:

א. לסקר את פעילותו, להיטיב את הסיקור שלו ושל בני משפחתו, ולהעלות ידיעות על פעילותה הציבורית של רעייתו

ב. הגדלת זמן החשיפה של ידיעות חיוביות מבחינתו, והבלטת מיקומן באתר

ג. מניעת סיקור שלילי מבחינתו, צימצום ידיעות שליליות באמצעות מחיקתן, וצמצום זמן החשיפה שלהן (להלן ״דרדור״)

ד. דרישות לסיקור שלילי של יריביו הפוליטיים

ה. דרישות לפרסום מסרים פוליטיים

ו. דרישה לראיונות נוחים מבחינת הנאשם נתניהו, דרישה למנוע שידור ראיון שנערך עימו, לערוך אותו, ולהשמיט ממנו קטעים

התמורה:

הנאשם נתניהו הפעיל את כוחו וסמכויותיו כעובד ציבור כדי לקדם נושאים שבקידומם רצה הנאשם אלוביץ׳. כולל פעולות שקידמו עסקאות שהניבו לנאשם אלוביץ׳ במישרין או בעקיפין, סכומי עתק.

סעיף ב.2 , 41, 41 בכתב האישום

״אלוביץ' קיבל 100% מהמסרים שהעברתי מרה"מ ובני משפחתו. וישועה קיבל את רובם.״

ניר חפץ, 23.11.21, היום השני לעדותו

הנורמה היתה
שלא אנחנו עורכים
את האתר

עדות אילן ישועה

"התנהלנו כמו בחצר ביזנטית"

הון-שלטון-עיתון - ככה זה עבד:

שליטה על התוכן

״אתה צריך להבין ש-90%-95% מהזמן שלי הייתי עסוק במכניקה ובפיזיקה של שינוי הידיעות במערכת לטובת ביבי״

אילן ישועה (5.4.20, יום ראשון לעדות עמ׳ 82)​
לציטטות בנושא מתוך העדויות

מינוי בעלי תפקידים

״נקבעה נורמה שכל מי שנמצא בראש מחלקת חדשות וכתבים בכירים, אני צריך לאשר איתם, ובהמשך לאשר מול אנשי ראש הממשלה״

אילן ישועה (7.4.21, יום שלישי לעדות, עמ׳ 41)
לציטטות בנושא מתוך העדויות

הפיכת העיתון לכלי פוליטי

״אתה צריך להבין ש-90%-95% מהזמן שלי הייתי עסוק במכניקה ובפיזיקה של שינוי הידיעות במערכת לטובת ביבי״
לציטטות בנושא מתוך העדויות

״במשך השנים של הסיקור המוטה, חשתי לא נוח ברמה האתית וברמה הציבורית, אבל לא חשבתי שזה פלילי. בקריאה אלי באישון לילה, בבקשה לתאם גרסאות, אתה מוצא עצמך מתאם גרסאות בינך לבין שאול לבין ראש ממשלה ואתה משמיד טלפון...״

אילן ישועה, יום העדות השני, עמ׳ 76 

תיאום ראיות

״נאמר לי שאתה תגיד שלא היה כלום, ושאול יגיד שלא היה כלום, וראש הממשלה יגיד שלא היה כלום ואז אין לחוקרים כלום״

אילן ישועה (6.4.20, יום שני לעדות עמ׳ 72)​
לציטטות בנושא מתוך העדויות

״תוריד מייד! זה ימנע את אישור יס!״

התמורה

״הוא אמר 'ברכות', 'הבאת לו את הבחירות' ודברים כאלה, ואז היו התבטאויות שלי, שלו, סביב העניין הזה שהבאנו את הבחירות. ועכשיו, שראש הממשלה יעשה את מה שבזק מצפה ממנו.

אילן ישועה (7.4.20, יום שלישי לעדות עמ׳ 8)​
לציטטות בנושא מתוך העדויות

״כל הפוליטיקאים ידעו שאני מטה את הסיקור לטובת נתניהו״

אילן ישועה ביום ה-11 לחקירה הנגדית